Deze site gaat over ruimte, aan de hand van schilderijen, foto's, ruimtelijke constructies en installaties. Na een periode waarin onderzocht werd welke ruimtes hoe werkten op het gemoed, worden nu de meer persoonlijke ruimtes van Maris voorzien van een lading.

Bij de serie 'Shelter':

Wij mensen hebben behoefte aan beschutting, maar ook aan vrijheid.
Jan Willem Maris vat die tegenstrijdigheid samen in zijn ‘Shelter’- reeks,
 waarin de buitenwereld zowel dreigend als lokkend ervaren kan worden.
 Evenzo is de schuilplaats niet alleen beschermend.

Deze nieuwe serie is ontstaan vanuit zijn jarenlange affiniteit met pleinen. Ze vertegenwoordigen voor hem zowel vrijheid als geborgenheid.Het is niet toevallig dat pleinen het centrum zijn van de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld.

Voor Shelter baseert Maris zich op een bestaand plein, waarvan hij een schaalmodel bouwde van bamboe en papier,om zich de ruimte van dit plein eigen te maken. Op deze constructie projecteerde hij video’s en dia’s en filmde het geheel. Die opnames werkte hij uit in deze gelaagde en geladen serie schilderijen: SHELTER.

***********************************************

This site is about space, expressed by means of paintings, photographs, 3D constructions and installations. After a period of researching witch space works how upon ones mood, now the more personal spaces of Jan Willem Maris are charged.